Van data thinking naar data solution

De eerste fase wordt gevolgd door specifieke ontwikkelingsstappen en -cycli die de weg banen voor daadwerkelijke toepassingen en oplossingen.

Deze constructieve fase wordt gekenmerkt door praktische relevantie en bruikbaarheid. Gebruik makend van conventionele consultancy-benaderingen en -methoden, kan het resultaat bijvoorbeeld een bevestiging zijn dat een datavraag legitiem is en een indicatie kan geven van hoe het zou kunnen werken.

Het hele proces komt veelal tot stilstand na de prototyping of het POC-stadium.

Data Thinking daarentegen gaat veel verder. In plaats van prototyping als doel te stellen, richt het zich vanaf het begin op volwassenheid van producten; gebruik en toepassing worden beschouwd als de volgende stap in de gehele procesketen.